Tennisklubben Aros

Om TK Aros


TK Aros grundades 1964 men hette då Skultuna TK och bedrev då sin verksamhet i Skultuna. I början av 90-talet så flyttade klubben helt sin verksamhet till Västerås och hade sin klubbverksamhet inomhus i Hällahallen i Västerås. Klubben bytte namn till TK Aros på 90-talet. Tyvärr var Hällahallen tvingad till nedläggning i början av 2000-talet.


Nu driver TK Aros två fina utomhusbanor på grus som ligger i stadsdelen Framnäs i Västerås som har direkt anslutning till Mälaren.

Värdegrund

TK Aros värdegrund

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel


Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.


Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.


Allas rätt att vara med

Alla rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar- Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.


Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.


Vår verksamhetsidé

Tennis är en fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Tennis består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Tennis ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Tennis är en sport som spelas året runt, hela livet och i hela världen


TK Aros följer FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.