Tennisklubben Aros

Medlemsansökan


För dig som vill bli medlem i TK Aros ber vi dig kontakta oss på info@tkaros.se med följande information:


  • Namn
  • Epost och telefon
  • Att du vill bli medlem
  • Om du vill börja i träningsgrupp
  • Personnummer/födelsedatum


Medlemsavgiften för 2023 är 300 kr per person som betalas in via swish nummer 1230425710 eller bankgiro nr 639-0785 efter godkänt medlemsansökan.


Skriv gärna namn och medlemskap 2023 vid betalning.


Genom medlemsansökan godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt GDPR.


Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap. 
 
 

Ni hittar oss på Facebook.com

ORDFÖRANDE


Magdalena Fager Lindgren


Ledamot


Gunnar Sjöström

KASSÖR


Anders Allborg


Ledamot


Hans Wallin


Ledamot


Bo Carlsson 


Ledamot


Minna Botold